Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu pēc iespējas labāku mājas lapas izmantošanu un parādītu Jums visatbilstošākās reklāmas. Turpinot izmantot mūsu vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai, konfidencialitātes politikai un pakalpojumu sniegšanas noteikumiem.

Labi Vairāk informācijas

Viaplay vispārīgie noteikumi un nosacījumi

Pārskats

Viaplay ir interneta pakalpojums, kas tiek piedāvāts kā pakalpojums pēc pieprasījuma vai abonēšanas pakalpojums, un pieejams reģistrējoties (“Pakalpojums”). Ar šo Pakalpojumu Jums ir pieeja TV seriāliem, filmām, sporta notikumiem un cita veida saturam, kas videoformātā pieejams dažādās pakās, straumējot vai nesaistes režīmā. Jaunāka informācija par pieejamajām pakām atrodama Tīmekļa vietnē viaplay.lv (turpmāk tekstā saukta “Tīmekļa vietne”).

Informācija par Mums

Šo Pakalpojumu piedāvā AS TV Play Baltics (“Mēs”, “Mūsu”, “Mums”), kas atrodas All Media Baltics sastāvā. Mēs esat Latvijā reģistrēts uzņēmums ar vienoto reģistrācijas numuru 40103238282, juridiskā adrese: Dzelzavas iela 120G, Rīga, Latvija.

Lietošanas noteikumi un nosacījumi

Šie Vispārīgie noteikumi un nosacījumi (kopā ar šeit minētajiem dokumentiem) ir attiecināmi un ir juridiski saistoši visiem Pakalpojuma lietotājiem. Pirms uzsākt Pakalpojuma lietošanu, Jums jāizlasa un jāpieņem šie Vispārīgie noteikumi un nosacījumi. Izmantojot Pakalpojumu, Jūs piekrītat Vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem un apņematies tos ievērot. Jebkurā brīdī, kad nepieņemat vai nevarat ievērot šos Vispārīgos noteikumus un nosacījumus, Jums nav tiesību Pakalpojumu izmantot. Vispārīgos noteikumus un nosacījumus iespējams izlasīt jebkurā brīdī - tie saglabāti Tīmekļa vietnē sadaļā Noteikumi un nosacījumi.

Ja Jūs iegūstat pieeju Pakalpojumam kā daļu no citiem pakalpojumiem, ko piedāvā AS TV Play Baltics vai tā partneruzņēmumi, noteikumi attiecībā uz sadaļām “Maksājumi”, “Izmaiņas abonentmaksā”, “Abonementa automātiskā pagarināšana”, “Ja vēlaties pārtraukt abonēšanu”, “Atteikuma tiesības” un “Pilns Līguma teksts” var atšķirties, kas attiecīgi jāpārbauda atsevišķi pie Mūsu pakalpojuma sniedzēja.

Pieeja Pakalpojumam un tā lietošana

Pakalpojumu iespējams saņemt:

·         Noslēdzot 30 dienu abonementu, izvēloties vienu no satura pakām un veicot priekšapmaksu par abonēšanu uz 30 dienām (“Abonentmaksa”), kamēr abonēšanu pārtraucat. Katras 30 dienas, kad esat parakstījies uz Pakalpojumu, veicot Abonementa apmaksu, tiek sauktas par “Abonēšanas periodu”.

Lai saņemtu piekļuvi Pakalpojumam, Jums nepieciešams:

a.         būt vismaz 18 gadus vecam, lai izveidotu savu kontu;

b.        uzturēties Latvijā ("Teritorija");

c.         izturēt standarta kredītspējas novērtējums;

d.        saprast, ka Pakalpojums ir pieejams tikai tajā Teritorijā, kurā dzīvojat. Mūs nevar saukt pie atbildības par iespējamiem izdevumiem, likuma pārkāpumiem vai citiem apstākļiem, tai skaitā, piemēram, atbildību, ko esat uzņēmies, ja lietojāt vai mēģinājāt lietot Pakalpojumu ārpus Teritorijas;

e.         lietot Pakalpojumu tikai personīgiem un privātiem mērķiem, ne jebkāda veida komerciālos vai publiskos nolūkos;

f.         lai lietotu Pakalpojumu, jāpārliecinās, ka ir pieejams piemērots mobilo sakaru tīkls un/vai platjoslas pieslēgums;

g.        pārliecināties, ka katra iekārta, ko lietosiet Pakalpojuma izmantošanai un kas tiks reģistrēta, ir norādīta Tīmekļa vietnē sadaļā Ierīces vadība;

h.        neizmantot Pakalpojumu nelegāliem vai nepiemērotiem mērķiem un nepieļaut, ka to dara citas personas.

Iekārtas, sistēma un savienojums

Jūsu iespējas izmantot Pakalpojumu atkarīgas no vajadzīgo iekārtu, sistēmas un interneta savienojuma pieejamības. Pirms Pakalpojuma abonēšanas, pārliecinieties, vai ir pieejamas nepieciešamās iekārtas, sistēma un interneta savienojums, lai varētu Pakalpojumu izmantot kā plānots. Tīmekļa vietnē ir norādītas minimālās sistēmas prasības, bet šo prasību izpilde negarantē, ka Pakalpojumu būs vienmēr iespējams veiksmīgi izmantot. Tīmekļa vietnes sadaļā Palīdzība iespējams aplūkot iekārtas, kuras iespējams izmantot Pakalpojuma lietošanai.

Ik pa laikam Mēs varam norādīt, kuras iekārtas Jūs drīkstat izmantot, Pakalpojuma lietošanai.  Jums ir tiesības reģistrēties un izmantot Pakalpojumu uz maksimāli piecām (5) vienībām, kas atbalsta Viaplay pakalpojumu (skatiet Tīmekļa vietnes sadaļu Palīdzība, kur norādīts aktuālais atbalstīto platformu saraksts). Iekārtas, kuras šobrīd iespējams reģistrēt, ir uzskaitītas Tīmekļa vietnes sadaļā Ierīces vadība. Mēs neuzņemamies atbildību par citu personu ražotām, pārdotām vai lietotām iekārtām, kā arī nesniedzam garantiju, par iekārtu darbību un savietojamību, izmantojot Pakalpojumu.

Saturu iespējams vienlaikus straumēt uz maksimāli divām (2) reģistrētām iekārtām.

Jūs apzināties, ka pieejamību Pakalpojumam var ietekmēt interneta pārslodze vai cits tīkls, interneta pakalpojumu sniedzējs, problēmas vai kļūdas elektroiekārtās, datorā vai sakaros. Mēs neesam atbildīgi par nespēju izmantot Pakalpojumu šādas pārslodzes, problēmu vai kļūdu gadījumā.

Lietotājvārda un paroles drošība

Reģistrējoties jānorāda lietotājvārds un parole. Lietotājvārds un parole ir konfidenciāla informācija, ko nedrīkst nodot trešajai pusei. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā, laikus brīdinot, pieprasīt paroles maiņu. Jūs apzināties, ka šāda maiņa var īslaicīgi aizkavēt piekļuvi Pakalpojumam.

Ja rodas aizdomas, ka cita persona lieto Jūsu lietotājvārdu un/ vai paroli, Jums nekavējoties jāinformē Mūs un jāveic paroles maiņa. Ja mums ir iemesls uzskatīt, ka Jūsu lietotājvārds un/ vai parole ir kaut kādā veidā kļuvusi zināma nepiederošām personām, vai tiek ļaunprātīgi izmantota, Mums ir tiesības nekavējoties slēgt Pakalpojumu un/ vai padarīt to Jums nepieejamu, vai aizkavēt tās nelikumīgu izmantošanu kādā citā veidā.

Nepilngadīgas personas

Pakalpojuma saturā var būt ietverti materiāli, kas nav piemēroti nepilngadīgām personām, kā arī kāds tos var uzskatīt par aizvainojošiem.

Ja vēlaties ierobežot pieejamību nepilngadīgām personām, iespējams aktivizēt pieejamības bloķēšanu bērniem, kas atrodama izvēlnē Iestatījumi saitē Vecāku kontrole. Pakalpojums nav paredzēts bērnu lietošanai bez vecāku vai aizbildņu klātbūtnes, uzraudzības un atļaujas. Ja ir aktivizēta pieejamības bloķēšana bērniem, nenododiet viņiem četrciparu PIN kodu.

E-pasta adrese

Informāciju un paziņojumus no Mums saņemsiet uz reģistrācijas laikā norādīto e-pasta adresi. Ja Jūs nomaināt e-pasta adresi, nekavējoties Tīmekļa vietnē jāatjauno sava profila informācija. Mēs paturam tiesības uzskatīt pēdējo norādīto e-pasta adresi par pareizo klienta adresi.

Maksājumi

Informācija par apstrādātajiem pirkumiem pieejama Tīmekļa vietnes sadaļā [Maksājumi]. Lai veiktu abonēšanu, jāveic priekšapmaksa ar Jūsu norādīto kredītkarti vai debetkarti, vai cita veida saskaņotu maksāšanas līdzekli. Maksa par abonementa pagarināšanu jāveic katra Abonēšanas perioda pēdējā dienā.

Vienreizējie maksājumi tiek veikti, izdarot pirkumu ar Jūsu norādīto kredītkarti vai debetkarti, vai, lietojot jebkuru citu iepriekš, saskaņotu maksāšanas veidu.

Jūs uzņematies saistības uzturēt pietiekošu pieejamo līdzekļu apjomu, lai segtu Abonēšanas maksu un/ vai Vienreizējo maksājumu (“Maksa”), veicot Pakalpojuma apmaksu. Ja maksājuma veikšanas brīdī Jums nav pieejami pietiekoši līdzekļi, beidzies maksājumu kartes derīguma termiņš, maksājumu kartes darbība ir apturēta, vai anulēta, vai Maksa nav saņemta citu iemeslu dēļ, Mēs paturam tiesības pilnībā un nekavējoties pārtraukt abonēšanu. Ja pieejamā summa nav pietiekoša, lai segtu Maksu, Mēs paturam tiesības iekasēt parādu citā veidā.

Maksa un izmaiņas pakās

Maksa tiek noteikta saskaņā ar attiecīgajā laikā spēkā esošo cenrādi. Visas cenas ir pieejamas Tīmekļa vietnē un periodiski var tikt pakļautas izmaiņām, par kurām tiek paziņots saskaņā ar Vispārējiem noteikumiem un nosacījumiem. Izņemot attiecībā uz tiesībām, kas paredzētas sadaļā “Atkāpšanās tiesības”, nekādas samaksātās Maksas netiek atgrieztas. Mēs nedzēsīsim (neatjaunosim) lietotāju kontus. Mēs nepiešķirsim jebkādas kompensācijas par neizmantotu vai daļēji neizmantotu Pakalpojumu. Pēdējais neattiecas uz gadījumiem, ja konkrētais Pakalpojums nebija pieejams Mūsu platformas tehniskas kļūmes dēļ vai citos gadījumos, kas paredzēti Vispārējos noteikumos un nosacījumos.

Jūs paturat tiesības Abonēšanas periodā veikt izmaiņas pakas saturā. Lai veiktu izmaiņas, izmantojiet Tīmekļa vietnes sadaļu [Abonements]. Ja izvēlaties abonementa papildināšanu, Abonentmaksa par esošo apmaksāto periodu var kļūt augstāka. Jaunā Abonentmaksa tiks noņemta no Jūsu kredītkartes vai debetkartes dienā, kad veiksiet abonementa papildināšanu un proporcionāli tiks noņemta iepriekšējā Abonentmaksa. Ja vēlaties turpmāk izmantot lētāku abonēšanas paku kā lietojat šobrīd, izmaiņas cenā un abonēšanās pakā stāsies spēkā no nākamā maksājuma datuma, kompensācija par Abonēšanas periodu, ja izmaiņas veiktas perioda vidū, netiks maksāta.

Izmaiņas maksā

Ik pa laikam visās Abonentmaksās iespējamas izmaiņas. Mēs Jūs informēsim e-pastā vai Tīmekļa vietnē vismaz trīsdesmit (30) kalendārās dienas iepriekš, ja izmaiņas attiecībā uz Maksu tiks veiktas Abonēšanas periodā. Tomēr maksa var tikt mainīta īsākā brīdinājuma laika periodā, gadījumā, ja Mūsu izmaksas attiecībā uz Pakalpojuma pieejamību palielinās dēļ izmaiņām nodokļu likmēs vai valsts nodevās, valūtas maiņas, maksām trešajai pusei, iestādes lēmuma vai izmaiņām tiesību aktos, kā arī, ja izmaiņas maksā ir summa, kas atbilst izdevumu pieaugumam.  

Ja nepiekrītat izmaiņām attiecībā uz Abonentmaksu, Jums ir tiesības atteikties no abonementa, sākot ar dienu, kad izmaiņas stājas spēkā, ar nosacījumu, ka Jūsu paziņojumu esam saņēmuši trīs (3) kalendārās dienas pirms izmaiņas stājas spēkā.

Izmaiņas maksā, kas norādītas iepriekš, ietver jaunas maksas ieviešanu.

Bezmaksas izmēģinājuma piedāvājums

Noteiktos gadījumos Mēs varam piedāvāt jaunajiem klientiem izmantot īpašas pakas, ko izmēģinājuma periodā piedāvājam bez maksas (“Piedāvājums”). Jūs vai jūsu ģimenes loceklis, ar priekšnosacījumu, ka tiek lietoti tie paši pieejas un savienojuma pakalpojumi, var izmantot šo Piedāvājumu tikai vienreiz.

Jūs varat izmantot šo Piedāvājumu, tiklīdz kā esat piekritis Piedāvājumam un Tīmekļa vietnē apstiprinājis sava konta datus.

Kad Piedāvājuma izmēģinājuma periods beidzas, Jūs kļūstat par pastāvīgu klientu (paying customer) un līdz ar to Jums tiks piestādīta maksa par izvēlēto paku saskaņā ar Tīmekļa vietnē norādīto cenrādi, ja vien Jūs neizvēlaties atteikties no Piedāvājuma (Piedāvājums tiks slēgts izmēģinājuma perioda pēdējā dienā).

Lai atteiktos vai noraidītu Piedāvājumu, tā lietošanas laikā, Jums Tīmekļa vietnē jāizvēlas līguma izbeigšana sadaļā [Abonements].

Kad esat izmantojis Piedāvājuma atteikuma vai noraidīšanas tiesības, Jūs vairs nevarat Piedāvājumu izmantot vai atsaukt.

Izmaiņas Pakalpojumā

Tā kā Pakalpojums ir specifisks, Mēs paskaidrojam, ka nevaram nodrošināt visa veida specifisku saturu noteiktā periodā. Saturs pastāvīgi mainās intelektuālā īpašuma iemeslu, līgumsaistību dēļ, kā arī, ņemot vērā mūsu pastāvīgo mērķi, saturu uzlabot. Informējot par izmaiņām e-pastā vai Tīmekļa vietnē, Mēs paturam tiesības pēc Mūsu ieskatiem un, ņemot vērā autortiesību aizsardzības iemeslus, līgumsaistības, kompetento iestāžu lēmumus, izmaiņas normatīvajos aktos, komerciālos citus iemeslus, īstenot izmaiņas attiecībā uz Jūsu abonēto paku saturu. Šādas izmaiņas stājas spēkā datumā, kas norādīts paziņojumā, bet ne ātrā kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc paziņojuma izsūtīšanas vai publicēšanas. Izmaiņas var tikt īstenotas īsākā laika periodā, ja iemesls tam ir iespējams noziegums, iestādes lēmums, labojumi tiesiskajos aktos vai līdzīgi Force Majeure raksturīgi apstākļi. Ja izmaiņas nepasliktina Jūsu situāciju, Jūs varat atteikties no līguma attiecīgās sadaļas, ar nosacījumu, ka Mēs esam saņēmuši atbilstošu paziņojumu no Jums pirms izmaiņas stājas spēkā.

Tā kā mūsu politika ietver pastāvīgus Pakalpojuma uzlabojumus un izmaiņas, uzlabojumi saturā (TV seriālu, filmu vai sporta notikumu izslēgšana un pievienošana saturam) un izmaiņas Tīmekļa vietnes izskatā netiek interpretētas kā izmaiņas, kas attiecināmas uz šo Sadaļu.

Automātiska abonementa pagarināšana

Ja esat abonējis kādu no Pakalpojuma pakām, Jūsu abonements tiks automātiski pagarināts uz 30 dienām pēc Abonementa perioda beigām, un Mēs turpināsim nosūtīt maksas pieprasījumus ik pēc 30 dienām, kamēr Jūs pārtrauksiet abonēšanas līgumu.

Līguma pārtraukšana pēc Jūsu vēlmes

Lai pārtrauktu abonēšanas līgumu, Jums vismaz 2 dienas pirms abonēšanas perioda beigām jāpiesaka līguma pārtraukšana Viaplay sadaļā Atcelt jūsu abonentu. Līguma pārtraukšana pēc Jūsu vēlmes stājas spēkā:

a.        beidzoties abonēšanas periodam, kura laikā esat Mūs informējis, ka vēlaties Abonēšanu pārtraukt;

b.        beidzoties uzteikuma izbeigšanās periodam, kā norādīts punktos “Izmaiņas pakalpojumā”, "Izmaiņas cenās" vai "Labojumi”, ja esat Mūs informējis par uzteikumu saskaņā ar iepriekšminētajiem punktiem.

Ja Jūs kā jauns klients esat saņēmis bezmaksas pieeju Mūsu Pakalpojuma pakām izmēģinājuma perioda laikā un vēlaties atteikties vai pārtraukt Piedāvājuma izmantošanu šī perioda laikā, piemērojami nosacījumi, kas atrodami šeit iepriekš sadaļā “Bezmaksas izmēģināšanas periods”.

Mēs nekompensēsim Jūsu veiktos maksājumus, ja Pakalpojums jau ir bijis pieejams lietošanai.

Līguma pārtraukšana pēc Mūsu vēlmes

Mēs paturam tiesības jebkurā brīdi pārtraukt vai apturēt Pakalpojuma pieejamību līdz turpmākam paziņojumam. Ja līgumu pārtraucam Mēs,  piedāvāsim Jums saskaņā ar šiem Vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem:

a.         turpmāku pieejamību Pakalpojumam līdz Abonēšanas perioda beigām, un Jūsu abonements netiks pagarināts, vai veiksim proporcionālu abonentmaksas atmaksu par pēdējo Abonēšanas periodu; un/ vai

b.        nodrošināsim pieeju individuālajam Pakalpojumam (-miem), ko esat abonējis, veicot vienreizēju maksājumu, līdz Pakalpojuma abonēšanas perioda beigām.

Mēs paturam tiesības pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu nekavējoties, un atlikusī Abonentmaksa tiks nekavējoties atmaksāta, gadījumā, ja:

a.         tiek konstatēta vai ir aizdomas par Pakalpojuma nelikumīgu lietošanu;

b.        netiek ievēroti Vispārīgie noteikumi un nosacījumi;

c.         netiek laikus veikta abonēšanas Maksa;

 

Atteikuma tiesības

Ja esat noslēdzis ar Mums līgumu, Jums ir tiesības no tā atteikties četrpadsmit (14) kalendāro dienu laikā, un saņemt naudas atmaksu pilnā apmērā. Četrpadsmit (14) dienu atteikuma periods stājas spēkā brīdī, kad saņemat Jūsu parakstītā abonementa līguma apstiprinājumu. Ja atteikuma periodā vēlaties saņemt Pakalpojumu, Jums jāizvēlas paka un jāaizpilda Tīmekļa vietnē norādītā nepieciešamā informācija sadaļā Atcelt jūsu abonentu. Tiklīdz izvēlaties noteiktu paku, varēsiet nekavējoties sākt Pakalpojuma izmantošanu. Ņemiet vērā, ka saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem un šiem Vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem, izvēloties abonenta paku, Jūs atsakāties no atteikuma tiesībām un samaksātās summas atmaksas, kā norādīts Latvijas Noteikumos par distances līgumiem 22.13 pantā, jo Pakalpojumi ir digitāla satura priekšapmaksas pakalpojumi.

Atteikties no līguma iespējams rakstiski. Atgādinām, ka Jums jāpierāda, ka esat izmantojis Atteikuma tiesības laikus, izmantojot e-pastu. Šī informācija jānosūta Mums uz šādu adresi: AS TV Play Baltics, Dzelzavas 120g, Rīga, LV-1021, Latvija

Atteikties no Piedāvājuma saskaņā ar sadaļu “Bezmaksas izmēģinājuma piedāvājums” iespējams Tīmekļa vietnes sadaļā Atcelt jūsu abonentu.

Sūdzības

Ja konstatējat Pakalpojumā kādas kļūdas, kas nav atkarīgas no Jūsu darbībām, Jums ir tiesības pieprasīt kļūdu novēršanu. Lai nezaudētu tiesības uz pretenziju, Jums telefoniski, e-pastā, tērzētavā vai pa pastu jāsazinās ar Mūsu Klientu apkalpošanas dienestu saprātīgā laika periodā, pēc tam, kad esat konstatējis vai Jums būtu bijis jākonstatē problēma, un jānorāda Mums, kāpēc uzskatāt, ka Pakalpojumā pastāv kādas problēmas. Paziņojumi, kas iesniegti divu (2) nedēļu laikā pēc problēmas konstatēšanas, tiek uzskatīti par iesniegtiem laikus. Iesniedzot sūdzību, tā tiks izskatīta divdesmit četru (24) stundu laikā. Ja sūdzība tiek apstiprināta, Mēs segsim zaudējumus, kas radušies, lai problēmu novērstu. Mēs paturam tiesības izrakstīt Jums rēķinu par iespējamām izmaksām, kas radīsies novēršot problēmu, ja to izraisījusi Jūsu rīcība.

Atbalsts

[Palīdzība]

Intelektuālā īpašuma tiesības

Viss Pakalpojuma saturs ir aizsargāts saskaņā ar Latvijas Autortiesību likumu un starptautiskajiem autortiesību likumiem. Visas autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības materiālos vai saturā, kas ir daļa no šī Pakalpojuma, pieder Mums, vai Mēs esam licencēti to lietot. Mēs sniedzam Jums neekskluzīvu, nenododamu tālāk un ierobežotu licenci, izmantot šīs tiesības personīgai un privātai lietošanai (ne jebkāda veida komerciāliem nolūkos, ar nosacījumu, ka Jūs neveiksiet zemāk norādītās darbības:

a.         kopēšana, publicēšana, atveidošana, noma, nosūtīšana, pārraidīšana, izplatīšana vai pārsūtīšana, vai, padarot Pakalpojumu publiski pieejamu citai personai, kas var veikt iepriekš minēto;

b.        lejuplādēšana, pārsūtīšana vai dalīšanās ar jebkuru Pakalpojuma saturu, pieeja saturam no iekārtas, ko neesat reģistrējis, vai samaksas pieprasīšana par Pakalpojuma izmantošanu;

c.         apiet, veikt izmaiņas, noņemt, pārveidot struktūru vai atveidot, radīt atvasinājumus, izjaukt, veikt izmaiņas Pakalpojumā vai jebkādā citā veidā manipulēt ar drošības funkcijām vai šifru, vai jebkuru cita veida tehniku vai programmatūru, kas ir šī Pakalpojuma daļa.  Jums nekādā veidā netiek nodotas īpašumtiesības vai jebkādas citas tiesības attiecībā uz Pakalpojumu vai jebkuru tā daļu.

Šo noteikumu un intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpšana tiks uzskatīta par Vispārīgo noteikumu un nosacījumu būtisku pārkāpumu, kas dod Mums tiesības nekavējoties slēgt Pakalpojumu un/ vai padarīt to Jums nepieejamu, vai jebkādā citā veidā novērst tālākas nelegālas darbības. Tāpat Mums ir tiesības pieprasīt soda naudu 1000 EUR apmērā par katru pārkāpumu, un pieprasīt kompensēt ikvienu un visus bojājumus, ko nesedz soda nauda.

Drošība

Jums nav tiesību mēģināt apiet Mūsu drošības sistēmu vai pārbaudīt Pakalpojuma drošību.

Jums nav tiesību izmantot Pakalpojumu tādā veidā, ka tas var radīt bojājumus, padarīt darboties nespējīgu, pārslogot vai pasliktināt Pakalpojuma izmantošanu vai pasliktināt Pakalpojuma izmantošanu citiem lietotājiem. Tas ietver failu nosūtīšanu, kas satur programmatūras vīrusus vai citus datu kodus, failus vai programmas, kas radīti, lai bojātu, aizkavētu, iznīcinātu vai ierobežotu jebkādu funkcionalitāti attiecībā uz datora programmatūru vai aprīkojumu, vai iekārtām, kas tieši vai netieši saistītas ar Pakalpojumu.

Jums nav tiesību mēģināt iegūt nelikumīgu pieeju datu sistēmai, tīklam, saturam vai informācijai, kas ir daļa no Tīmekļa vietnes satura, Pakalpojuma vai sistēmas, uz ko balstīts Pakalpojums. Jums nav tiesību mēģināt iegūt pieeju materiāliem un informācijai, kas ar nolūku nav padarīta pieejama, vai tai iespējams piekļūt, izmantojot Pakalpojumu.

Šo nosacījumu neievērošana tiks uzskatīta par Vispārīgo noteikumu un nosacījumu būtisku pārkāpumu, kas dos Mums tiesības nekavējoties slēgt Pakalpojumu un/ vai padarīt to Jums nepieejamu, vai jebkādā citā veidā novērst tālākas nelikumīgas darbības. Tāpat Mums ir tiesības pieprasīt soda naudu 1000 EUR apmērā par katru pārkāpumu, un pieprasīt kompensēt ikvienu un visus bojājumus, ko nesedz soda nauda.

Mūsu atbildība

Pakalpojums tiek piedāvāts tāds, kāds tas ir, un tam iespējamas izmaiņas. Mēs nesniedzam garantijas vai solījumus attiecībā uz satura, informācijas, Pakalpojuma vai jebkuru citu materiālu, kas pieejami, izmantojot Pakalpojumu, pareizību vai pabeigtību. Cik lielā mērā vien tas iespējams, Mēs nesniedzam tiešas vai netiešas garantijas vai solījumus attiecībā uz Pakalpojuma darbību, pieejamību, kvalitāti, izmantojamību vai drošību.

Mēs, ar mums saistītie uzņēmumi, pārstāvji, valdes locekļi, darbinieki, licencētāji vai trešās puses nekādā gadījumā neuzņemamies atbildību par jebkādu tiešu vai netiešu, pagaidu vai speciālu bojājumu vai izrietošiem kaitējumiem, kas radušies no Pakalpojuma vai trešās personas pakalpojuma, kas pieejams Tīmekļa vietnē, vai trešās puses Pakalpojuma lietošanas vai nespējas lietot.

Nekas esošajos Vispārīgajos noteikumos un nosacījumos neierobežo mūsu atbildību par nāvi vai ievainojumiem, ko izraisījusi Mūsu nolaidība, krāpšanās vai kāds cits iemesls, ko Mēs nevaram izslēgt vai ierobežot saskaņā ar tiesību normām.  

Atlīdzināmās saistības

Jūs piekrītat, ka atlīdzināsiet un nenodarīsiet kaitējumu Mums, Mūsu filiālēm un saistītajiem uzņēmumiem, valdes locekļiem, pārstāvjiem, aģentiem, kontrahentiem, partneriem un darbiniekiem, kas saistīts uz zaudējumiem, bojājumiem, prasībām, izmaksām un izdevumiem, tai skaitā juridiskiem izdevumiem, kas radušies vai saistīti ar to, ka esat pārkāpis Vispārīgos noteikumus un nosacījumus, piemērojamos likumus un noteikumus un trešo pušu tiesības.

Konfidencialitātes politika

Mēs apstrādājam Jūsu sniegto informāciju saskaņā ar Mūsu Konfidencialitātes politiku un Sīkfailu politiku, kas pieejama Tīmekļa vietnes sadaļā Sīkdatņu politika. Ja vēlaties izmantot Tīmekļa vietni vai Pakalpojumu, Jums jāiepazīstas ar šīm politikām un jāpiekrīt datu apstrādei.

Sociālie plašsaziņas līdzekļi

Izmantojot Pakalpojumu, ir iespēja padarīt savu profilu pieejamu sabiedrībai, dalīties ar saitēm ar citiem Pakalpojuma lietotājiem un integrēt Jūsu aktivitātes ar Pakalpojumu, ar funkcijām, ko nodrošina ārējais sociālā tīkla pakalpojums, tostarp, bet ne tikai Facebook, Google+ un Twitter (“Sociālie plašsaziņas līdzekļi”). Ja izvēlaties šo funkciju izmantot, tai skaitā savienot savu profilu ar Facebook vai jebkuru citu kontu, ir iespējams, ka Jūsu profils ir redzams sabiedrībai un citiem lietotājiem. Jūs piekrītat, ka Mēs nebūsim atbildīgi par saturu, ar ko dalīsieties Sociālajos plašsaziņas līdzekļos, un Jums jāiepazīstas ar visiem attiecīgajiem Sociālo plašsaziņas līdzekļu lietošanas noteikumiem. Ja izmantojat Sociālos plašsaziņas līdzekļus saistībā ar šo Pakalpojumu, Jūs piekrītat neizmantot to tādā veidā, kas Mūsuprāt šķiet nepieņemami:

a.         aizvainojot, traucējot, iebiedējot, satraucot, atdarinot citus Pakalpojuma lietotājus, tai skaitā, sūtot surogātvēstules;

b.        publicējot vai sastādot traucējošus, aizskarošus, nomelnojošus, pornogrāfiska rakstura vai piedauzīgus materiālus;

c.         izmantojot to nelikumīgiem, amorāliem vai kaitējošies nolūkiem; or

d.        pārkāpjot trešo pušu tiesības.

Mūsu Tīmekļa vietnē atrodamās saites

Izmantojot Tīmekļa vietni, varat atrast saites uz citām, trešo pušu norādītajām Tīmekļa vietnēm. Mēs nekontrolējam šādu Tīmekļa vietņu saturu un neuzņemamies atbildību par zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies tās lietojot.

Kompetentā tiesa un piemērojamie tiesību nakti

Šie Vispārīgie lietošanas noteikumi un nosacījumi un iespējamie strīdi vai pretenzijas, kas izriet vai saistīti ar to saturu vai izstrādi (tai skaitā strīdi un pretenzijas, kas nav attiecināmi uz šo līgumu) ir pakļauti un tiek risināti atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem.

Ja līdzēju starpā rodas strīdi, pusēm tie jāmēģina atrisināt pārrunu ceļā. Ja puses vienošanos nepanāk, strīds jārisina Patērētāju tiesību aizsardzības centram (adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, e-pasts: ptac@ptac.gov.lv, Tīmekļa vietnes adrese: http://www.ptac.gov.lv). Puses vienmēr patur tiesības risināt strīdu Latvijas Republikas tiesās. Strīdus ir iespējams atrisināt caur Eiropas Komisijas platformu strīdu izšķiršanai tiešsaistē http://ec.europa.eu/odr/

Labojumi

Mēs paturam tiesības jebkurā brīdī vienpusēji veikt labojumus vai papildināt Vispārīgos noteikumus un nosacījumus, veicot izmaiņas Tīmekļa vietnē saistībā ar autortiesību aizsardzību, līgumsaistībām, kompetento iestāžu lēmumiem, izmaiņām normatīvajos aktos, komerciāliem mērķiem u.c. nolūkos.

Katrreiz, kad tiks veikti būtiski noteikumu labojumi/ papildinājumi, Mēs Jūs informēsim, izmantojot e-pastu un/ vai nosūtot paziņojumu uz Jūsu kontu Tīmekļa vietnē vismaz trīsdesmit (30) kalendārās dienas pirms noteikumu stāšanās spēka. Ja šādi labojumi/ papildinājumi tiks veikti, Jums ir tiesības pārtraukt līgumu dienā, kad labojumi stājas spēkā, ar nosacījumu, ka izmaiņas pasliktina Jūsu nosacījumus un mēs laikus no Jums saņemam atbilstošu paziņojumu. Ja Jūs nepārtraucat līgumu saskaņā ar augstākminēto, Mēs uzskatīsim, ka Jūs piekrītat veiktajiem labojumiem/ papildinājumiem.

Nodošana

Līgums ir spēkā tikai ar individuālu lietotāju, Jums nav tiesību nodot to vai jebkuru tā daļu trešajai pusei, nodrošinot Vispārīgajos noteikumos un nosacījumos norādīto garantiju nemainīgumu.

Līguma kopums

Šie Vispārējie noteikumi un nosacījumi kopā ar Mūsu Konfidencialitātes politiku un sīkdatņu politiku uzskatāmi par Līguma kopumu, kas noslēgts starp mums, un tas aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās vai mutiskās vienošanās attiecībā uz šī līguma saturu. 

Force Majeure

Mēs neesam atbildīgi par Tīmekļa vietnes vai Pakalpojuma nepilnvērtīgu darbību un nepieejamību vai kļūdām, vai kavēšanos Vispārīgo noteikumu un nosacījumu izpildē, ja iemesls šādai nepilnvērtīgai darbībai, Pakalpojuma nepieejamībai vai kļūdām ir ārpus mūsu kontroles.

Noteikumu spēkā neesamība

Ja kāds no līguma noteikumiem kļūst spēkā neesošs vai neizpildāms, tas nekādā veidā neietekmē, neatceļ pārējo līguma noteikumu spēkā esamību, noteikumi jāpiemēro likumā atļautajā apjomā.

Informācija par kontaktpersonu

Ja Jums nepieciešama informācija vai rodas jautājumi saistībā ar Tīmekļa vietnes lietošanu, sazinieties ar info@viaplay.lv.

Viaplay vispārīgie noteikumi un nosacījumi pēdējo reizi atjaunoti 2016. gada 25. jūlijā.