Читать на русском

Viaplay noteikumi un nosacījumi

Pārskats

Viaplay ir interneta pakalpojums, kas nodrošina personalizētu piekļuvi noteikta audiovizuālā satura, piemēram, seriālu un filmu, straumēšanai reģistrētās ierīcēs, kas iegūtas individuāla pirkuma, īres vai abonēšanas rezultātā, ar vai bez saistoša perioda (“Pakalpojums” vai “Viaplay”). Pakalpojums ir pieejams platformās, izmantojot Viaplay lietotni (“Lietotne”) un Viaplay tīmekļa vietni (https://viaplay.lv/) (“Tīmekļa vietne”) valstīs, kur Pakalpojums tiek piedāvāts.

Informācija par Viaplay

Viaplay ir daļa no Nordic Entertainment Group Sweden AB, uzņēmuma identifikācijas numurs 556304-7041, adrese Box 171 04, 104 62 Stokholma, Zviedrija (NENT un Viaplay kopīgi saukti “NENT”, “Mēs”, “Mūsu” vai “Mums”). NENT pieder koncernam, kura mātes uzņēmums ir Nordic Entertainment Group AB, uzņēmuma identifikācijas numurs 559124-6847 (“Koncerns”). Kā Pakalpojuma klients un lietotājs (“Jūs” vai “Jūsu”), Jūs varat aplūkot Koncerna rīcības kodeksus un politiku, apmeklējot Koncerna tīmekļa vietni: www.nentgroup.com. Pakalpojumu regulē Zviedrijas regulators MPRT (Zviedrijas Preses un apraides iestāde).

Noteikumi un nosacījumi

Šie Noteikumi un nosacījumi (kopā ar šeit minētajiem dokumentiem) ir piemērojami un juridiski saistoši visiem Pakalpojuma lietotājiem. Pirms sākat izmantot Pakalpojumu, Jums ir jāizlasa un jāpiekrīt šiem Noteikumiem un nosacījumiem. Izmantojot Pakalpojumu, Jūs norādāt, ka piekrītat šiem Noteikumiem un nosacījumiem un ka Jūs apņematies tos ievērot. Šie Noteikumi un nosacījumi ir spēkā tik ilgi, kamēr Jums ir klienta attiecības ar mums. Ja jebkurā laikā Jūs nepiekrītat vai citādi nespējat ievērot Noteikumus un nosacījumus, Jums nav tiesību izmantot Pakalpojumu.

Pakalpojumu var piedāvāt trešās personas, piemēram, saistībā ar savu produktu nodrošināšanu un pakalpojumu sniegšanu, un tām var būt kādi papildu un atsevišķi noteikumi un nosacījumi, kas Jums tiks izpausti pieteikšanās brīdī vai citas saziņas veidā, ko šī trešā persona Jums ir nodrošinājusi.

Piekļuve Pakalpojumam un tā izmantošana

Lai izmantotu Pakalpojumu, Jums jākļūst par Mūsu klientu, izveidojot Viaplay lietotāja kontu Tīmekļa vietnes vai Lietotnes versijā, ko Mēs nodrošinām Jūsu dzīvesvietas valstī, un Jums ir jāpiekrīt šiem Noteikumiem un nosacījumiem un saistītajiem dokumentiem. Jūs varat jebkurā pārtraukt savas klienta attiecības ar Mums, dzēšot savu lietotāja kontu. Jūs dzēšat savu lietotāja kontu, sazinoties ar Mūsu Klientu apkalpošanas dienestu (kontaktinformācija norādīta turpmāk tekstā, “Kontaktinformācija”).

Ar konta starpniecību Jūs varat piekļūt Pakalpojumam:

 • abonējot ikmēneša abonementu, kurā ir izvēlēta satura pakotne, un iepriekš samaksājot ikmēneša maksu (“Abonēšanas maksa”), līdz brīdim, kad izvēlaties pārtraukt abonementu. Katrs mēneša periods, kurā abonējat Pakalpojumu, samaksājot Abonēšanas maksu, tiek saukts par “Abonēšanas periodu”;
 • ja tiek piedāvāta šāda iespēja, veicot vienreizēju maksājumu, lai piekļūtu konkrētam saturam (“Vienreizējs maksājums“), vai nu kā pirkumu (Elektroniskā mazumtirdzniecība), iznomājot uz 48 stundām (nomas un iegādes sadaļā), alternatīvi kā tiešraides no konkrētiem notikumiem, piemēram, atsevišķu futbola spēli (maksa par katru skatījumu); vai
 • ja tiek piedāvāta šāda iespēja, abonējot abonementu ar saistošu periodu, izvēloties vienu vai vairākas satura pakotnes uz iepriekš līguma datumā norādītu noteiktu laiku (piemēram, 6 vai 12 mēnešiem) (“Abonements ar saistošo periodu“), un abonējot Pakalpojumu uz visu iepriekš noteikto periodu un samaksājot Abonēšanas maksu saskaņā ar piemērojamo līgumu. Iepriekš noteiktais periods, kas norādīts līguma noslēgšanas datumā, ir īsākais periods, kura laikā Jums ir jāabonē Pakalpojums (“Saistošais periods”), ja Jums ir Abonements ar saistošu periodu. Beidzoties Saistošajam periodam, Jūsu abonements tiks pārveidots par abonementu ar Abonēšanas maksu, kas tiek veikta reizi mēnesī līdz turpmākam paziņojumam, kā minēts (a) apakšpunktā, līdz brīdim, kad izvēlaties pārtraukt abonementu.

Satura iegāde (Elektroniskā mazumtirdzniecība) nodrošina neierobežotu piekļuvi iegādātā satura straumēšanai un atskaņošanai, kamēr vien uz to attiecas vienošanās starp Mums un tiesību turētāju. Iegādāto saturu var arī lejupielādēt, un pēc tam to var apskatīt bezsaistes režīmā, bez interneta piekļuves, ierīcēs, uz kurām Viaplay atbalsta šo funkcionalitāti. Ja beidzas Mūsu vienošanās ar tiesību īpašnieku vai ja piekļuve iegādātajam saturam tiek pārtraukta kāda cita iemesla dēļ (piemēram, tehnisku iemeslu dēļ), Jums ir tiesības uz proporcionālu kompensāciju kupona veidā, ko var izmantot Pakalpojumam.

Piekļuve Pakalpojumam var būt iespējama arī, izmantojot citus pakalpojumus, ko piedāvā NENT vai citi uzņēmumi Koncernā vai ārpus tā sadarbībā ar NENT.

Lai izveidotu kontu un saņemtu piekļuvi Pakalpojumam, Jums:

 • ir jābūt sasniegušam 18 gadu vecumu;
 • ir jābūt pastāvīgajam iedzīvotājam valstī, kurā Pakalpojums tiek piedāvāts (Viaplay reģistrācijas laikā pārbaudīs jūsu ģeogrāfisko atrašanās vietu un Jūs nedrīkstat izmantot nekādas tehnoloģijas vai paņēmienus, lai maskētu vai slēptu Jūsu atrašanās vietu);
 • ir jāreģistrē Jūsu maksājuma dati un jāiziet ierastā kredītu pārbaude;
 • ir jāapstiprina, ka Jūsu reģistrācijas laikā sniegtā informācija ir patiesa un precīza un ka Jūs paziņosiet Mums, ja jebkurā brīdī šī informācija tiek mainīta;
 • ir jāizmanto Pakalpojums tikai personīgām un privātām vajadzībām, bet ne komerciāliem vai publiskiem mērķiem;
 • ir jānodrošina, ka Pakalpojums netiek izmantots pretlikumīgiem vai nepareiziem mērķiem, un ir jānodrošina, ka neviens cits to nedara;
 • ir jānodrošina, ka Mūsu un/vai Koncerna produkti, pakalpojumi, Pakalpojums vai jebkas cits, kas pieder Mums un/vai Koncernam, nekādā veidā netiek pārdoti tālāk nevienai trešajai personai, pārkāpjot šos Noteikumus un nosacījumus.

Personas datu apstrāde

Kad Jūs reģistrējat lietotāja kontu Pakalpojuma izmantošanai, kā arī tad, kad Jūs izmantojat Pakalpojumu, Mēs apkoposim noteiktu informāciju par Jums, tostarp personas datus. Jūs varat uzzināt vairāk par to, kādu informāciju Mēs apkopojam un kā Mēs apstrādājam apkopoto informāciju Mūsu Konfidencialitātes politikā.

Iekārtas, sistēmas un savienojamība

Jūsu spēja izmantot Pakalpojumu ir atkarīga no tā, vai Jums ir nepieciešamais aprīkojums, sistēmas un interneta pieslēgums. Pirms veicat Vienreizēju maksājumu vai abonējat Pakalpojumu, Jums ir jānodrošina, ka Jums ir nepieciešamais aprīkojums, sistēmas un pieslēgums, lai paredzētajā veidā izmantotu Pakalpojumu. Minimālās sistēmas prasības un pārskats par to, kurās platformās Jūs varat piekļūt Pakalpojumam, ir norādīts Tīmekļa vietnē Jūsu dzīvesvietas valstī. Tomēr šo minimālo sistēmas prasību izpilde negarantē, ka Jūs vienmēr varēsiet skatīties Pakalpojumu bez iespējamiem pārtraukumiem, apraides kļūdām un tamlīdzīgi.

Mēs varam laiku pa laikam izlemt, kuras ierīces Jums ir atļauts izmantot, lai piekļūtu Pakalpojumam. Jums ir tiesības reģistrēties un izmantot Pakalpojumu ne vairāk kā četrās (4) ierīcēs, un Jūs nevarat aizstāt vairāk kā vienu (1) reģistrētu ierīci deviņdesmit (90) kalendāro dienu laikā. Ierīces, kuras pašlaik varat reģistrēt Pakalpojuma izmantošanai, ir uzskaitītas Tīmekļa vietnē Jūsu dzīvesvietas valstī. Mēs negarantējam nevienas atsevišķas ierīces darbību vai saderību ar Pakalpojumu.

Jūs varat vienlaikus straumēt saturu ne vairāk kā divās (2) reģistrētās ierīcēs. Tomēr, ja esat veicis atsevišķu maksājumu par piekļuvi notikuma tiešraidei kā maksu par katru skatījumu, Jūs varat vienlaikus straumēt šo saturu tikai vienā (1) reģistrētā ierīcē.

Jūs piekrītat, ka Pakalpojuma pieejamību var ietekmēt, piemēram, atteikums no pakalpojuma internetā vai jebkurā citā tīklā, ISP, elektroniskās, datora vai citas saziņas problēmas vai kļūdas, un ka Mēs neesam atbildīgi par jebkādiem Pakalpojuma izmantošanas ierobežojumiem, ko izraisa pārslodze vai šādas problēmas un/vai kļūdas.

Ja esat kādas ES vai EEZ valsts iedzīvotājs, Pakalpojums Jums būs pieejams gan Jūsu dzīvesvietas valstī, gan citās ES un EEZ valstīs, kur Jūs īslaicīgi dzīvojat saskaņā ar Regulu (ES) 2017/1128. Jūs piekrītat, ka Mēs neesam nekādā veidā atbildīgi par jebkādām izmaksām, tiesību aktu pārkāpumiem vai citādi, tostarp, piemēram, par atbildību, kas Jums rodas, izmantojot vai mēģinot izmantot Pakalpojumu ārpus savas dzīvesvietas valsts.

Jūs apņematies nepārdot, nenodot vai citādi neatsavināt nevienu NENT un/vai Koncerna produktu, pakalpojumu, vai citu NENT un/vai Koncerna īpašumu jebkurai trešajai personai, pārkāpjot šos Noteikumus un nosacījumus.

Lietotājvārds un parole

Reģistrējoties un izveidojot lietotāja kontu Tīmekļa vietnē, Jums ir jāievada lietotājvārds un jāizveido parole, lai pieteiktos un izmantotu Pakalpojumu. Ja Jūs reģistrējaties, izmantojot Apple TV caur iTunes, parole ir jāizveido tikai tad, ja vēlaties piekļūt Pakalpojumam reģistrētās ierīcēs, kas nav Jūsu Apple TV. Lietotājvārdi un paroles ir konfidenciāla informācija, kuru nedrīkst izpaust nevienai trešajai personai. Mums ir tiesības jebkurā laikā, bet pēc savlaicīga paziņojuma pieprasīt, lai Jūs nomainītu savu paroli. Jūs apzināties un piekrītat, ka šādi paroles maiņas pieprasījumi var izraisīt pagaidu pārtraukumu Jūsu piekļuvei Pakalpojumam.

Ja Jums ir aizdomas, ka kāds cits izmanto Jūsu lietotājvārdu un/vai Jūsu paroli, Jums nekavējoties jāinformē Mūs par nesankcionētu lietošanu un jānomaina Jūsu parole. Ja Mums ir iemesls uzskatīt, ka lietotājvārds un/vai parole ir izpausta vai to citādi ļaunprātīgi izmantojusi nepilnvarota persona, Mums ir tiesības nekavējoties apturēt Pakalpojuma sniegšanu un/vai padarīt Pakalpojumu nepieejamu Jums, vai kādā citā veidā novērst turpmākas neatļautas darbības.

Lietotāju profili

Saistībā ar Pakalpojuma lietošanu Jūs varat izveidot personiskos profilus (“Lietotāju profili”). Lietotāja profils nodrošina personalizētāku Pakalpojuma pieredzi, cita starpā sniedzot ieteikumus par, piemēram, filmām un seriāliem, pamatojoties uz iepriekš skatītajām filmām un seriāliem. Katrā Lietotāja profilā tiek saglabāta arī atsevišķa straumēšanas vēsture ar saturu, ko iepriekš skatījis Lietotāja profila lietotājs. Tomēr ņemiet vērā, ka visi Lietotāju profili, kas izveidoti, izmantojot lietotāja kontu, ir pieejami ikvienam, kas izmanto lietotāja kontu, tas nozīmē, ka Jums kā konta turētājam un/vai citiem lietotāja konta lietotājiem ir iespēja skatīt, atvērt, lietot, rediģēt vai dzēst Lietotāju profilus. Tomēr, tā kā konta turētājs Jūs esat atbildīgs par to, lai visi lietotāja konta lietotāji ievēro un ir informēti par šo Noteikumu un nosacījumu saturu, un ir izlasījuši Mūsu Konfidencialitātes politiku.

Noteiktu veidu Lietotāju profili, piemēram, bērnu Lietotāju profili, ir konfigurēti tā, lai bērni varētu izmantot Pakalpojumu, cita starpā ierobežojot piekļuvi Pakalpojuma daļām, kurām nepieciešama vecāku vai aizbildņa piekrišana.

Nepilngadīgie

Pakalpojums var ietvert materiālus, kas nav tieši piemēroti nepilngadīgajiem un kurus citu iemeslu dēļ var uzskatīt par aizskarošiem.

Ja vēlaties ierobežot Pakalpojuma pieejamību bērniem, ieteicams izveidot Lietotāja profilu bērniem, kas ierobežo bērnu piekļuvi noteiktām Pakalpojuma daļām, kas nav piemērotas bērniem. Pakalpojums nav paredzēts lietošanai bērniem bez vecāku vai aizbildņa klātbūtnes, uzraudzības, kontroles un piekrišanas. Jums ir arī iespēja ierobežot piekļuvi Pakalpojuma satura nomai un iegādei, aktivizējot Pirkuma bloķēšanu (skatīt sadaļu “Pirkuma bloķēšana”).

Pirkuma bloķēšana

Jūs varat izvēlēties aktivizēt Pirkuma bloķēšanas funkciju, kurai var piekļūt sadaļā “Mans konts”, kas ļauj Jums izveidot četrciparu kodu, kas neļauj neatbilstošai personai un/vai bērniem iznomāt un iegādāties Pakalpojuma saturu. Lūdzam ņemt vērā, ka konta īpašnieks ir atbildīgs par visu Pakalpojuma izmantošanu. Tādēļ, ja iespējojat Pirkuma bloķēšanu, četrciparu PIN kodu nedrīkst kopīgot ar citiem Pakalpojuma lietotājiem.

E-pasta adrese un saziņa

Informācija un Mūsu ziņojumi tiks nosūtīti uz e-pasta adresi, kas norādīta lietotāja profila reģistrācijas laikā. Ja tiek mainīta Jūsu e-pasta adrese, Jums nekavējoties jāatjaunina Jūsu profils Tīmekļa vietnē. Mums ir tiesības uzskatīt pēdējo norādīto e-pasta adresi par klienta pareizo adresi. Mēs regulāri nosūtīsim Jums e-pastu ar informāciju par Jūs interesējošiem Viaplay produktiem un pakalpojumiem. Jūs varat viegli atteikties no šiem sūtījumiem, noklikšķinot uz saites “Atteikties no abonēšanas” attiecīgā e-pasta apakšdaļā vai izmantojot Jūsu lietotāja konta iestatījumus sadaļā “Mans konts”.

Maksājums

Informācija par atbalstītajām kredītkartēm un debetkartēm atrodama Tīmekļa vietnē.

Saistībā ar Jūsu maksājumu informācijas par Pakalpojuma izmantošanu reģistrāciju trešā persona, kas apstiprināta saskaņā ar Starptautiskajiem drošības standartiem (Maksājumu karšu nozares Datu drošības standarts (PCI DSS Payment Card Industry Data Security Standard)) Viaplay vārdā reģistrē un saglabā Pakalpojuma izmantošanai nepieciešamo maksājumu informāciju.

Vienreizējie maksājumi tiek apmaksāti iegādes datumā, bet Abonēšanas maksas tiek apmaksātas katru mēnesi avansā un tiek ieturētas no Jūsu kredītkartes vai debetkartes, kas norādīta saistībā ar lietotāja konta reģistrāciju, vai izmantojot citus saskaņotus maksāšanas veidus. Lūdzam ņemt vērā, ka, ja Jūs maksājat ar trešās personas maksājumu nodrošinātāja starpniecību, Jums var būt jāpiekrīt šāda maksājumu pakalpojuma vispārīgajiem noteikumiem. Ja veicat Vienreizēju maksājumu vai abonējat Pakalpojumu, izmantojot Apple TV vai iOS ierīci caur iTunes (ja tas ir iespējams), Vienreizējā maksājuma un/vai Abonēšanas maksa tiks ieturēta no kredītkartes vai debetkartes, kuru esat izmantojis, izveidojot savienojumu ar iTunes.

Informācija par veiktajiem pirkumiem atrodama tīmekļa vietnes sadaļā “Mans konts”.

Abonējot Viaplay pakotni, Jūsu abonements tiks automātiski atjaunots katru mēnesi pēc Abonēšanas perioda beigām vai pēc atbilstošā Saistošā perioda beigām, un mēs turpināsim iekasēt Abonēšanas maksu līdz brīdim, kad Jūs izbeigsiet abonēšanu. Maksājumi par abonementa ikmēneša atjaunošanu ir jāveic katra Abonēšanas perioda beigās. Ja Jums ir Abonements ar saistošo periodu, kurā Abonēšanas maksa tiek maksāta katru mēnesi, Abonēšanas maksa ir jāmaksā, kā norādīts izvēlētā maksājuma pakalpojuma noteikumos.

Ja Jums nav pietiekamu līdzekļu saskaņoto Abonēšanas maksu un/vai Vienreizējo maksājumu (“Maksas”) veikšanai maksājuma datumā vai ja citu iemeslu dēļ nav iespējams veikt maksājumu, Mums ir tiesības turpināt iekasēt no Jums Maksu un veikt jaunus mēģinājumus iekasēt maksājumu līdz brīdim, kad maksājums tiek veikts. Ja nav veikts pilns maksājums, Mums ir tiesības nekavējoties apturēt vai ierobežot Jūsu piekļuvi Pakalpojumam līdz pilna maksājuma veikšanai. Mums ir tiesības nekavējoties izbeigt abonementu un/vai piekļuvi Pakalpojumam pilnībā, ja Jūsu maksājums tiek aizkavēts. Gadījumā, ja Jums ir Abonements ar saistošo periodu, Jums ir pienākums nekavējoties samaksāt attiecīgās maksas par atlikušo Saistošā perioda daļu pat tad, ja Mēs pārtraucam abonēšanu saskaņā ar šo sadaļu. Ja nav pietiekami daudz līdzekļu, lai segtu Maksas, un Jūsu maksājums kavējas par vairāk nekā desmit (10) kalendārajām dienām, Mums ir tiesības iekasēt parādu, izmantojot citus līdzekļus.

Ja Jūs esat pierakstījies Viaplay ar trešās personas starpniecību un Mēs neizrakstām rēķinu tieši Jums, tad tiek piemēroti trešās personas norādītie maksāšanas noteikumi.

Maksas un pakotnes izmaiņas

Maksas ir jāmaksā saskaņā ar Mūsu attiecīgajā brīdī spēkā esošo cenrādi. Lai iznomātu un iegādātos, piemēram, filmas, tiešraides no konkrētiem pasākumiem, piemēram, izmantojot maksu par skatījumu un saturu pēc pieprasījuma, ir jāmaksā papildu maksa. Visas cenas ir norādītas Tīmekļa vietnē, un Mēs tās laiku pa laikam varam mainīt turpmāk tekstā esošajā sadaļā “Maksas izmaiņas” norādītajā veidā. Izņemot sadaļā “Atcelšanas tiesības” norādītās Jūsu tiesības, Maksas netiek atmaksātas, un Mēs neveicam nekādu atmaksu vai neizsniedzam kredītu par neizmantotajiem vai daļēji izmantotajiem Pakalpojumiem.

Ja Jūs izvēlaties atjaunināt savu abonementu uz lielāka satura pakotni (ja šāda iespēja tiek piedāvāta), šādā gadījumā var tikt noteikta augstāka Abonēšanas maksa salīdzinājumā ar Abonēšanas maksu, kas maksāta pirms atjaunināšanas. Jaunā Abonēšanas maksa tiks ieturēta no Jūsu kredītkartes vai debetkartes vai izmantojot citu izvēlētu maksājuma metodi datumā, kad izvēlaties atjaunināt savu abonementu, un iepriekš samaksātā Abonēšanas maksa tiks samazināta proporcionāli atlikušajam Abonēšanas periodam. Jaunā Abonēšanas maksa stāsies spēkā no nākamā maksājuma datuma. Ja izvēlaties pazemināt savu abonementu uz mazāka satura pakotni, gan cenas maiņa, gan pakotnes maiņa stāsies spēkā ar nākamo izpildes datumu.

Maksas izmaiņas

Mēs varam laiku pa laikam mainīt Pakalpojuma maksas (“Maksas izmaiņas”).

Mums ir jāinformē Jūs pa e-pastu un/vai izmantojot Jūsu Pakalpojuma lietotāja kontu par Maksas izmaiņām saistībā ar Abonēšanu bez Saistošā perioda ne vēlāk kā trīsdesmit (30) kalendārās dienas pirms Maksas izmaiņu stāšanās spēkā. Abonementam ar saistošo periodu pirkuma brīdī saskaņotās maksas tiek piemērotas visā Saistošā perioda laikā. Neatkarīgi no iepriekš minētā, Maksas izmaiņas var ieviest, izmantojot īsāku brīdinājuma laiku, tostarp Saistošā perioda laikā, ja Mūsu izplatīšanas izmaksas un citas ar Pakalpojuma pieejamību saistītās izmaksas palielinās nodokļu vai vispārīgo maksu, valūtas maiņas, trešo personu maksu izmaiņu, oficiālu lēmumu vai normatīvo vai administratīvo aktu  izmaiņu dēļ, un ja Maksas izmaiņas atbilst izmaksu pieaugumam.

Ja Jūs nepiekrītat Maksas izmaiņām, Jums ir tiesības atcelt savu abonementu ar dienu, kad stājas spēkā Maksas izmaiņas, ar nosacījumu, ka Mēs saņemam paziņojumu ne vēlāk kā trīs (3) kalendārās dienas pirms datuma, kad stājas spēkā Maksas izmaiņas. Maksas izmaiņas ietver arī jaunu maksu ieviešanu.

Bezmaksas izmēģinājums

Jaunajiem klientiem Mēs varam uz noteiktu laiku piedāvāt abonementu bez maksas (“Bezmaksas izmēģinājums”). Lai izmantotu Bezmaksas izmēģinājumu, Jūs vai kāds cits Jūsu mājsaimniecības loceklis nedrīkst būt iepriekš izmantojis Bezmaksas izmēģinājumu vai līdzīgu Mūsu mārketinga piedāvājumu.

Jūs varat izmantot Bezmaksas izmēģinājumu, izveidojot lietotāja kontu un apstiprinot konta informāciju Tīmekļa vietnē.

Beidzoties Bezmaksas izmēģinājuma periodam, Bezmaksas izmēģinājuma versija automātiski tiks pārveidota par maksas abonementu bez saistošā perioda, par kuru no Jums tiks iekasēta maksa saskaņā ar attiecīgajā brīdī spēkā esošo cenrādi Jūsu izvēlētajam abonementam, ar nosacījumu, ka Jūs nebūsiet izvēlējies atcelt Bezmaksas izmēģinājumu saskaņā ar sadaļu “Atcelšanas tiesības” vai vēlākais izmēģinājuma perioda pēdējā dienā neizbeigsiet Bezmaksas izmēģinājumu. Ja Jūs izmantojat savas tiesības atcelt vai izbeigt savu abonementu Bezmaksas izmēģinājuma periodā, Bezmaksas izmēģinājums tiks izbeigts nekavējoties.

Bezmaksas izmēģinājumu var izbeigt vai atcelt saskaņā ar izbeigšanas norādījumiem sadaļā “Mans konts”.

Ja esat reģistrējies Bezmaksas izmēģinājumam ar trešās personas starpniecību, var tikt piemēroti atsevišķi noteikumi un Bezmaksas izmēģinājuma atcelšana jāveic saskaņā ar trešās personas sniegtajiem norādījumiem. Šādas trešās personas nodrošinātās cenas tiks piemērotas Jūsu Viaplay abonementam pēc Bezmaksas izmēģinājuma termiņa beigām.

Pēc tam, kad esat izmantojis savas tiesības atcelt vai izbeigt Bezmaksas izmēģinājumu, Jūs vairs nevarēsiet piekļūt Bezmaksas izmēģinājumam vai to atsākt.

Pakalpojuma izmaiņas

Mēs varam laiku pa laikam veikt izmaiņas Pakalpojumā. Ja izmaiņas ir būtiskas un Jums neizdevīgas, Jūs saņemsiet informāciju par to pa e-pastu un/vai sadaļā “Mans Konts” ne vēlāk kā trīsdesmit (30) kalendārās dienas pirms izmaiņu stāšanās spēkā. Šādas izmaiņas stājas spēkā paziņojumā norādītajā dienā, bet ne agrāk kā trīsdesmit (30) kalendārās dienas pēc paziņojuma nosūtīšanas. Neatkarīgi no iepriekšminētā, izmaiņas var notikt agrāk kā trīsdesmit (30) kalendārās dienas pēc paziņojuma nosūtīšanas, ja izmaiņas ir izraisījis iespējams likuma pārkāpums, amatpersonu lēmumi, izmaiņas tiesību aktos vai nepārvaramas varas apstākļi (kā izklāstīts turpmāk tekstā). Ja izmaiņas ir būtiskas un Jums neizdevīgas, Jūs varat izbeigt savu abonementu ar dienu, kad izmaiņas stājas spēkā, ar nosacījumu, ka Mēs saņemam paziņojumu ne vēlāk kā trīs (3) kalendārās dienas pirms izmaiņu spēkā stāšanās datuma. Tā kā mūsu politika ir nepārtraukti uzlabot Pakalpojumu, izmaiņas un atjauninājumi Pakalpojuma saturā (piemēram, konkrētu seriālu, filmu vai notikumu/šovu noņemšana vai pievienošana) un izmaiņas Vietnes izskatā netiek uzskatītas par izmaiņām šīs sadaļas kontekstā. Pakalpojuma saturs var atšķirties atkarībā no ģeogrāfiskās atrašanās vietas un laiku pa laikam mainīsies.

Jūsu ierosināta izbeigšana

Pakalpojums un līdz ar to Jūsu abonements var tikt izbeigts, izmantojot Tīmekļa vietnes sadaļā “Mans Konts” norādītos izbeigšanas norādījumus. Jūsu ierosināta izbeigšana stāsies spēkā:

 1. Abonēšanas perioda beigās, kura laikā Jūs paziņojat Mums, ka vēlaties izbeigt abonementu (ja Jums ir Abonements ar saistošo periodu, izbeigšana stāsies spēkā tikai Saistošā perioda beigās); vai
 2. paziņojuma perioda beigās, kas norādīts šo Noteikumu un nosacījumu sadaļās “Pakalpojuma izmaiņas”, “Cenu izmaiņas” vai “Variācijas”, ar nosacījumu, ka Jūs informējat Mūs par vēlamo izbeigšanu saskaņā ar šīm sadaļām.

Ja esat iegādājies piekļuvi Pakalpojumam ar trešās personas, tostarp iTunes, starpniecību, jūsu abonements ir jāizbeidz, izmantojot attiecīgo trešo personu saskaņā ar tās piemērojamajiem noteikumiem un nosacījumiem.

Ņemiet vērā, ka, ja Jūs esat saņēmis piekļuvi Pakalpojumam ar Bezmaksas izmēģinājumu un vēlaties atcelt vai izbeigt to Bezmaksas izmēģinājuma laikā, tiek piemēroti iepriekš sadaļā “Bezmaksas izmēģinājums” minētie noteikumi.

Lūdzam ņemt vērā, ka saglabāsies klientu attiecības starp Jums un Mums un ka šie Noteikumi un nosacījumi ir spēkā tik ilgi, kamēr vien Jums ir lietotāja konts pie Mums. Uzziniet, kā dzēst Jūsu lietotāja kontu un izbeigt klientu attiecības sadaļā “Piekļuve Pakalpojumam un tā izmantošana”.

Ja vēlaties izbeigt abonementu, Jums joprojām ir jāsamaksā par atlikušo Abonēšanas periodu vai piemērojamo Saistošo periodu.

Mēs neatmaksājam nekādas Maksas vai citas maksas, ko Jūs jau esat Mums samaksājis.

Ja Jūs atceļat savu abonementu, Jums būs nepārtraukta piekļuve Jūsu Elektroniskajā mazumtirdzniecībā nopirktajam saturam. Tomēr, Mēs paturam tiesības izbeigt vai ierobežot piekļuvi saturam.

Mūsu ierosināta izbeigšana

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā izbeigt vai citādi apturēt Jūsu piekļuvi Pakalpojumam. Gadījumā, ja saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem mēs izbeigsim līgumu ar Jums, mēs Jums piedāvāsim vienu no šīm iespējām:

 1. nepārtrauktu piekļuvi Pakalpojumam atlikušajā esošā Abonēšanas perioda vai Saistošā perioda laikā, vai arī nesen apmaksātās Abonēšanas maksas atmaksu tādā apmērā, kas atbilst ierobežojumam vai apturēšanai, bez Jūsu abonementa atjaunošanas; un/vai
 2. piekļuvi atsevišķiem Pakalpojumiem, kurus Jūs jau esat iegādājies, izmantojot Vienreizēju maksājumu visā atlikušajā Pakalpojuma derīguma termiņā.

Mums ir tiesības nekavējoties izbeigt Jūsu piekļuvi Pakalpojumam un pieprasīt samaksāt nesamaksāto(-ās) Abonēšanas maksu(-as), kas saistībā ar turpmāk norādīto ir jāmaksā nekavējoties:

 1. ja Mēs konstatējam neatļautu vai aizdomas par neatļautu Pakalpojuma izmantošanu;
 2. ja Pakalpojuma lietotājs neievēro šos Noteikumus un Nosacījumus; un/vai
 3. saistībā ar maksājuma kavēšanos,

kas nozīmē, ka Jums, kam ir Abonements ar saistošo periodu, var pieprasīt nekavējoties samaksāt Abonēšanas maksu par visu atlikušo Saistošā perioda daļu.

Atcelšanas tiesības

Jums ir tiesības atcelt pirkumu četrpadsmit (14) kalendāro dienu laikā no pirkuma datuma (“Bezmaksas atcelšanas periods”) un saņemt pilnu atmaksu. Bezmaksas atcelšanas periods stāsies spēkā pēc tam, kad saņemsit abonementa vai Vienreizējā maksājuma apstiprinājumu. Jums nav tiesību atcelt un saņemt atmaksu, ja Jūs sākat lietot Pakalpojumu, skatoties tajā esošo saturu četrpadsmit (14) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad saņemts Jūsu abonementa vai Vienreizējā maksājuma apstiprinājums. Uzsākot Pakalpojuma lietošanu, skatoties saturu, kuram Jums ir piekļuve, izmantojot savu abonementu vai Vienreizējo maksājumu, Jūs piekrītat, ka piegāde sākas pirms Bezmaksas atcelšanas perioda beigām un atcelšanas tiesības zaudē spēku.

Jūs varat atcelt pirkumu, par to paziņojot Mums mutiski vai rakstiski, sazinoties ar Mums. Lūdzam ņemt vērā, ka Jums ir jāatceļ pirkums pirms Bezmaksas atcelšanas perioda beigām. Atcelšanas tiesības var tikt īstenotas arī, aizpildot un nosūtot Mums standarta veidlapu atbilstoši šādam paraugam:

Kam: Viaplay klientu servisam support@viaplay.lv

Ar šo es paziņoju, ka es atsakos no sava līguma ar Viaplay

Pasūtīts [*]

Patērētāja vārds, uzvārds [*]

Patērētāja e-pasta adrese [*]

Patērētāja(-u) paraksts [tikai tad, ja šī veidlapa ir noformēta papīra formā]

Datums

Kopumā arī Jūsu dzīvesvietas valsts Patērētāju tiesību aizsardzības iestādei vajadzētu nodrošināt Jums plašāku informāciju par atcelšanas tiesībām, kā arī par tiesību aktiem attiecībā uz attālinātajiem līgumiem un līgumiem ārpus uzņēmuma telpām.

Sūdzības

Ja konstatējat kādu Pakalpojuma trūkumu, kas nav radies Jūsu vai kāda cita Pakalpojuma lietotāja vainas dēļ, Jums ir tiesības pieprasīt trūkuma novēršanu. Lai nezaudētu savas tiesības attiecībā uz atgriešanu un atmaksāšanu, Jums ir jāsazinās ar Mums saprātīgā laika posmā pēc tam, kad esat pamanījis vai vajadzējis pamanīt trūkumu, un jāpaskaidro mums, kāpēc Jūs uzskatāt, ka Pakalpojums ir ar trūkumiem. Sūdzības, kas iesniegtas divu (2) mēnešu laikā pēc tam, kad esat atklājis vai vajadzēja atklājis trūkumu, vienmēr tiek uzskatītas par savlaicīgi iesniegtām sūdzībām. Apstiprināto sūdzību gadījumā Mēs segsim visas trūkumu novēršanas izmaksas. Jūsu tiesības atgriezt bojātu preci zaudē spēku trīs (3) gadus pēc tam, kad esat atklājis vai vajadzējis atklāt trūkumu, kas nozīmē, ka Jums vairs nav iespējas iesniegt sūdzību pēc šī termiņa beigām, ja vien garantijā vai tamlīdzīgi nav noteikts citādi.

Mēs paturam tiesības iekasēt maksu par jebkādām izmaksām, kas saistītas ar Jūsu vai jebkura cita Pakalpojuma lietotāja darbībām.

Intelektuālā īpašuma tiesības

Visu saturu, kas ir daļa no Pakalpojuma un ir saistīts ar to, aizsargā Zviedrijas un starptautiskie autortiesību likumi. Visas autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības uz jebkuru materiālu vai saturu, kas ir daļa no Pakalpojuma vai ir saistīts ar to, pieder vai ir licencētas Mums. Mēs Jums piešķiram neekskluzīvu, nenododamu un ierobežotu licenci izmantot šādas tiesības tikai Jūsu personīgai un privātai lietošanai (nevis komerciāliem mērķiem), ar nosacījumu, ka Jūs:

 1. nekopējat, nepublicējat, nereproducējat, neiznomājat, nepaziņojat, nepārraidāt, neizplatāt vai nenosūtat vai nepadarāt Pakalpojuma saturu publiski pieejamu, vai nepilnvarojat jebkuru citu personu to darīt;
 2. nelejupielādējat, nepārsūtat vai nekopīgojat jebkuru Pakalpojuma vai citādi ar to saistītu saturu, nepiekļūstat saturam no jebkuras ierīces, kuru Jūs neesat reģistrējis, vai neiekasējat maksu par Pakalpojuma skatīšanu;
 3. neapejat, nemodificējat, nenoņemat, neiegūstat struktūru vai nerekonstruējat, neizveidojat atvasinātus produktus, neizjaucat, nemaināt Pakalpojumu vai citādi nemanipulējat ar jebkuru drošības līdzekli vai šifrēšanu vai citu tehnoloģiju vai programmatūru, kas ir daļa no Pakalpojuma.

Nekādas tiesības, piemēram, īpašumtiesības vai citas tiesības, kas saistītas ar Pakalpojumu vai jebkuru tā saturu, netiek Jums nodotas vai norakstītas jebkādā citā veidā.

Šo noteikumu pārkāpšana, nelikumīga atsavināšana un rīcība, pārkāpjot šo sadaļu “Intelektuālā īpašuma tiesības”, vienmēr tiks uzskatīta par būtisku šo Noteikumu un nosacījumu pārkāpumu, kas Mums dod tiesības nekavējoties atslēgt Jums Pakalpojumu un/vai padarīt Pakalpojumu Jums nepieejamu, vai citādi novērst turpmākas nesankcionētas darbības.

Drošība

Jūs nedrīkstat apiet vai mēģināt apiet Mūsu drošības sistēmu vai mēģināt pārbaudīt vai citādi ietekmēt Pakalpojuma drošību.

Jūs nedrīkstat izmantot Pakalpojumu tādā veidā, kas var to bojāt, padarīt to nederīgu, pārslogot, pasliktināt vai pārkāpt Pakalpojuma citu lietotāju izmantošanu, kas ietver tādu materiālu sūtīšanu vai pārsūtīšanu, kas satur programmatūras vīrusus vai citus datu kodus, failus vai lietojumprogrammas, kas izveidotas, lai bojātu, pārtrauktu, iznīcinātu, vai ierobežotu jebkuras programmatūras vai aparatūras vai aprīkojuma, kas tieši vai netieši saistīts ar Pakalpojumu, funkcionalitāti.

Jūs nedrīkstat mēģināt iegūt nesankcionētu piekļuvi jebkurai datorsistēmai, tīklam, saturam vai informācijai, kas veido Tīmekļa vietni, Pakalpojumu vai sistēmu, uz kuras balstās Pakalpojums. Jūs arī nedrīkstat mēģināt iegūt piekļuvi jebkuram materiālam vai informācijai, kas ar nolūku nav darīta pieejama vai kurai nav iespējams piekļūt, izmantojot Pakalpojumu.

Iepriekš minētā pārkāpšana vienmēr tiek uzskatīta par nopietnu šo Noteikumu un nosacījumu pārkāpumu, kas Mums dod tiesības nekavējoties atslēgt Lietotājam Pakalpojumu un/vai padarīt Pakalpojumu Jums nepieejamu, vai citādi novērst turpmākas nesankcionētas darbības.

Mūsu atbildība par zaudējumiem

Pakalpojums tiek piedāvāts tāds, kāds tas ir un “atkarībā no pieejamības”, un Mēs nesniedzam nekādas garantijas vai saistības attiecībā uz satura, informācijas, Pakalpojuma vai cita materiāla pareizību vai pilnīgumu, kas tiek sniegts Pakalpojumā vai ar Pakalpojumu starpniecību. Cik vien iespējams, Mēs nesniedzam nekādas tiešas vai netiešas garantijas vai saistības attiecībā uz Pakalpojuma funkciju, pieejamību, kvalitāti, lietojamību vai drošību.

Mēs, Mūsu saistītie uzņēmumi un partneri nekādā gadījumā neuzņemamies atbildību par zaudējumiem attiecībā uz jebkādiem tiešiem, netiešiem, nejaušiem vai īpašiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas radušies Pakalpojuma izmantošanas vai nespējas izmantot Pakalpojumu, vai jebkuru trešo personu pakalpojumu, kuram piekļuve tiek nodrošināta, izmantojot Tīmekļa vietni vai Pakalpojumu, izmantošanas dēļ.

Nekas no šajos Noteikumos un nosacījumos minētā neierobežo Mūsu atbildību saskaņā ar likumu.

Atmaksāšanas pienākums

Jūs piekrītat atlīdzināt un aizsargāt Mūs, visus Koncerna uzņēmumus, Mūsu saistītos uzņēmumus un partnerus pret kaitējumiem, zaudējumiem, bojājumiem, prasījumiem, izmaksām un izdevumiem, ieskaitot juridiskos izdevumus, kas radušies saistībā ar vai izriet no Jūsu prasības par šo Noteikumu un nosacījumu, piemērojamo likumu, noteikumu vai trešo personu tiesību pārkāpumu.

Sociālie mediji

Izmantojot Pakalpojumu, Jūs varat izvēlēties koplietot Pakalpojuma saturu, izmantojot sociālo tīklu pakalpojumus, tostarp, bet neaprobežojoties ar Facebook, Instagram un Twitter (“Sociālie mediji”), kā rezultātā noteikta informācija par Jūsu lietotāja kontu, piemēram, lietotājvārds, var kļūt redzams citiem Sociālo tīklu lietotājiem. Jūs piekrītat, ka Mēs neesam atbildīgi par Sociālajos medijos notiekošās koplietošanas saturu. Ja izmantojat Sociālos medijus saistībā ar Pakalpojumu, Jūs piekrītat:

 • neapvainot, neuzmākties, neiebiedēt, neaizvainot, neuzdoties par vai nesūtīt surogātpastu citiem lietotājiem;
 • nepublicēt vai neradīt neko aizskarošu, uzmācīgu, apmelojošu, pornogrāfisku vai neķītru;
 • neizmantot Sociālos medijus jebkādiem nelikumīgiem, amorāliem vai kaitīgiem mērķiem; vai
 • nepārkāpt trešo personu tiesības.

Saites no mūsu Tīmekļa vietnes

Lietojot Tīmekļa vietni, tā var ietvert trešo personu nodrošinātas saites uz citām tīmekļa vietnēm. Mums nav nekādas kontroles pār saturu šajās vietnēs, un Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas var rasties, izmantojot saites.

Strīdu izšķiršana un piemērojamie likumi

Šie Noteikumi un nosacījumi un jebkādi strīdi vai prasības, kas izriet no tiem (ieskaitot ārpuslīgumiskus strīdus vai prasības), tiek pakļauti un interpretēti saskaņā ar Zviedrijas likumiem. Šie Noteikumi un nosacījumi neierobežo patērētāju aizsardzības tiesības, kas Jums varētu piederēt saskaņā ar Jūsu dzīvesvietas valsts obligātajiem tiesību aktiem.

Ja starp Jums un NENT rodas strīds, līdzēji vispirms mēģina atrisināt strīdu, vienojoties. Ja līdzēji nevar vienoties, strīdu var izskatīt Patērētāju tiesību aizsardzības centrs: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, e-pasts: pasts@ptac.gov.lv, https://www.ptac.gov.lv.

ES piedāvā arī strīdu izšķiršanas iestādi, izmantojot tiešsaistes platformu, kuru Jūs varat izmantot, lai izskatītu strīdu, ja neesat apmierināts ar precēm vai pakalpojumiem, kurus iegādājāties no Mums tiešsaistē. Tiešsaistes platforma ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē ec.europa.eu/consumers/odr. Izmantojot tiešsaistes platformu, Jūs varat apspriest problēmu tieši ar Mums, vai arī Jūsu lieta var tikt nodota strīdu izšķiršanas padomei, kas var izskatīt strīdu.

Variācijas

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt šos Noteikumus un nosacījumus. Jebkurā laikā piemērojamie Noteikumi un nosacījumi būs pieejami Tīmekļa vietnē. Mēs iesakām Jums sekot tam līdzi, regulāri apmeklējot Tīmekļa vietni.

Jebkuru būtisku izmaiņu un/vai papildinājumu gadījumā, kas nav par labu Jums, Jūs saņemsiet paziņojumu par būtiskajām izmaiņām un/vai papildinājumu pa e-pastu vai izmantojot savu Pakalpojuma lietotāja kontu vismaz trīsdesmit (30) kalendārās dienas pirms izmaiņu un/vai papildinājuma stāšanās spēkā, kas saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem ļauj Jums izbeigt Pakalpojumu pirms šādu izmaiņu/papildinājumu stāšanās spēkā.

Nodošana

Šie Noteikumi un nosacījumi attiecas tikai uz atsevišķiem lietotājiem, un Jūs nedrīkstat nodot savas no šiem Noteikumiem un nosacījumiem izrietošās tiesības vai pienākumus vai jebkuru to daļu nevienai trešajai personai. Mums ir tiesības bez piekrišanas nodot savas no šiem Noteikumiem un nosacījumiem izrietošās tiesības vai pienākumus vai to daļu trešajai personai vai citiem Koncerna uzņēmumiem.

Līgums kopumā

Šie Noteikumi un nosacījumi, kopā ar Mūsu Konfidencialitātes politiku un Sīkdatņu politiku, veido visu līgumu starp Jums un Mums un aizvieto visas iepriekšējās rakstiskās vai mutiskās vienošanās par šo vienošanos priekšmetu.

Nepārvarama vara

Mēs neesam atbildīgi pret Jums gadījumā, ja Mūsu apraides u, Pakalpojuma izplatīšanu un/vai Mūsu sniegumu saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem citādi ierobežo, novērš vai aizkavē, vai Vietnes pieejamību un/vai funkcionalitāti ierobežo, novērš vai aizkavē tiesību akti, amatpersonu lēmumi un/vai jebkādi citi no mums neatkarīgi iemesli.

Noteikumu spēkā neesamība

Ja kāds šo Noteikumu un nosacījumu noteikumiem tiek uzskatīts par spēkā neesošu vai neizpildāmu, šis noteikums nekādā veidā neietekmē, nepadara nederīgu vai neiespējamu pārējo šo Noteikumu un nosacījumu izpildi, un šāda noteikuma piemērošana tiek izpildīta tiktāl, cik to atļauj likums.

Kontaktinformācija

Ja Jums ir kādi jautājumi vai ja Jums ir nepieciešams sazināties ar mums, lūdzu dodieties uz mūsu Klientu atbalsta sadaļu https://help.viaplay.com/lv/.